Teenused

Võlgade sissenõudmine

Büroo ootab oma klientideks ettevõtteid ja eraisikuid, kellel on probleeme raha kättesaamisega võlgnikult. Summa suurus ei ole oluline.

Nõustamine võla-, töö-, perekonna- ning pärimisõiguse valdkonnas

Büroo tutvub probleemi aluseks olevate asjaoludega ning lähtudes esitatud ja kogutud materjalidest annab hinnangu.

Õigusalaste dokumentide, sh lepingute, maksegraafikute ja pretensioonide koostamine või analüüs

Büroo koostab klientidele eelkõige töö-, töövõtu-, laenu-, üüri-, rendi- müügi- ning erinevate koostöölepinguid ning nende täitmisel koostatavaid dokumente (lepingu lõpetamise teade, reklamatsioon, tellimuskiri, vastus pretensioonile, jne).

Korteriühistuga seotud teenused, sh korteriühistute asutamine ja korteriomandite moodustamine

Korteriühistute asutamine, korteriühistu juhtimise- ja elamu majandamisega seotud õigusalaste küsimuste lahendamine, jne.

Nõuete ostmine

Büroo tegeleb atraktiivsete nõuete ostmisega endale või kolmandatele iskutele. Pakkuda võib kõike.