Raamatupidamine

Büroo eesmärk on pakkuda raamatupidamisteenust väikeettevõtetele. Peamise sihtgrupina näeme ettevõtteid, kes oma tegevusest ja suurusest lähtuvalt ei saa ja ei taha palgata täiskohaga raamatupidajat. Korraldame kliendi raamatupidamise nii, et kõik aruanded ja deklaratsioonid saavad õigel ajal ja nõutud mahus esitatud.

Meile töö, Teile korras raamatupidamine!

Raamatupidamisteenus hõlmab kogu ettevõtte raamatupidamist:

    * majandustehingute kirjendamine
    * algdokumentide kontroll ja sisestamine programmi
    * palgaarvestus
    * personaliga tegelemine
    * maksude arvestamine ja deklaratsioonide koostamine
    * igakuine aruandlus
    * raamatupidamisalased konsultatsioonid
    * aastaaruande koostamine
    * raamatupidamise korrastamine
    * sisekorraeeskirjade koostamine

Raamatupidamisteenuse minimaalne kuumaks on 75 EUR.

Teenuse lõplik maksumus kooskõlastatakse iga kliendiga  individuaalselt peale tema konkreetsete  vajaduste ja  algdokumentidega tutvumist.

Kontakt:

E-mail: raamatupidamine@adolfioigus.ee

Telefon: +372 56 643 362