Nõuete ostmine

Büroo tegeleb atraktiivsete nõuete ostmisega endale või kolmandatele iskutele. Pakkuda võib kõike.

Tasu oleneb nõude summast, nõude aluseks olevatest asjaoludest ning võlgnikust.

Võlgade sissenõudmine

Büroo ootab oma klientideks ettevõtteid ja eraisikuid, kellel on probleeme raha kättesaamisega võlgnikult. Summa suurus ei ole oluline.

Büroo eesmärgiks on leida probleemile võimalikult kiire ja efektiivne lahendus, mis tagab vajadusel koostöö jätkumise kliendi ja võlgniku vahel, mida aitab saavutada vahetu kontakt võlgnikuga.

-    Enne lepingu sõlmimist tutvub büroo nõude aluseks olevate asjaoludega, sh võlgniku taustuuring, peale mida edastatakse kliendile oma seisukoht ning lepitakse kokku edasine tegutsemine ja tasu suurus;
-    Nõuete menetlemisel toimub reeglina nõuete loovutamine büroole;
-    Kõik kokkulepped sõlmitakse kliendi eelneval nõusolekul ning võimalusel tagatakse kokkuleppe täitmine võlgniku või kolmanda isiku käenduse või kohustusega ühinemise teel;

Tasumine toimub reeglina tulemustasu alusel, kokku lepitud % nõudest laekunud summast. Tasu suurus oleneb nõude summast ja töö mahust ning keerukusest. Tasu alates 10 % rahuldatud nõudest.

Hagimenetluses nõuete sissenõudmisel lisanduvad kohtukulud tasub klient, v.a kui pooled ei lepi kokku teisti.