Hinnakiri

Büroo lähtub reeglist: Tasu üksnes tulemuse eest

Büroo kliendile edastatakse võimalusel õigusalast infot nn pisiprobleemide osas tasuta. Püsiklientidele soodushinnad.

Kõikide klientidega oleme jõudnud tasu ja maksmistingimuste osas kokkuleppele, kuna  büroo võimaldab sõlmida erinevaid kokkuleppeid tasumise osas.
Notari tasu notariaaltoimingu tegemise eest ning kohtumenetluses maksmisele kuuluva riigilõivu tasub klient.


Võlgade sissenõudmine

Tasumine toimub reeglina tulemustasu alusel, kokkulepitud % nõudest laekunud summast. Tasu suurus oleneb nõude summast ja töö mahust ning keerukusest. Tasu alates 10 % rahuldatud nõudest.

Nõustamine võla-, töö-, perekonna- ning pärimisõiguse valdkonnas

Tasumine toimub eelnevalt kokkulepitud tasu alusel, peale materjalidega tutvumist. Tunnihind on alates 40 EUR

Õigusalaste dokumentide, sh lepingute, maksegraafikute ja pretensioonide koostamine või analüüs

Tasumine toimub eelnevalt kokkulepitud tasu alusel, peale materjalidega ja/või töö sisuga tutvumist.  Lepingu koostamine alates 100 EUR.

Korteriühistuga seotud teenused, sh korteriühistute asutamine ja korteriomandite moodustamine

Tasu suurus ja maksmise tingimused lepitakse kokku, enne teenuse osutamist, arvestades töö mahtu ja keerukust.

Korteriühistu moodustamisel on tasu alates 10 EUR ühe korteriomandi kohta, kui asutamine toimub Tallinnas.

Korteriomanditeks seadmise tasu on alates 25 EUR ühe korteriomandi kohta.

 

Hindadele lisandub käibemaks 20 %