Õigusalaste dokumentide, sh lepingute, maksegraafikute ja pretensioonide koostamine või analüüs

Büroo koostab klientidele eelkõige töö-, töövõtu-, laenu-, üüri-, rendi- müügi- ning erinevate koostöölepinguid ning nende täitmisel koostatavaid dokumente (lepingu lõpetamise teade, reklamatsioon, tellimuskiri, vastus pretensioonile, jne).
-    lepingute koostamisel lähtutakse muuhulgas kliendi vajadustest, et tagada töökindel leping;
-    kliendile edastatakse koos lepinguga info, kuidas käituda ja mida järgida soovitud lepingu sõlmimisel ja selle hilisemal täitmisel;
-    vajadusel ja eraldi tasu eest tehakse kliendi töötajatele koolitus, kuidas käituda lepingu sõlmimisel ja selle täitmisel (erinevused tarbijaga sõlmitavate lepingute puhul, kauba väljastamine, tellimusega seotud probleemid);
-    lepingute koostamisel kasutatakse praktikat, mida on kogutud samalaadsete lepingute alusel tekkinud probleemide lahendamisel.


Tasumine toimub eelnevalt kokku lepitud tasu alusel, peale materjalidega ja/või töö sisuga tutvumist.  Lepingu koostamine alates 100 EUR.